Home  |  Introduction  |  Product  |  Contact Us
 
Introduction
Product
Printing Machine Series
Narrow Fabric Dyeing Machine
Zipper Dyeing Machine Series
Magnets Grinding Machine
Pump(for Dyeing Machine)
Valves
Steam Traps
Rotary Joints
Contact Us
Wuxi Jinhongbao Textile & Dye Machine Co.,Ltd
Address£ºJiang-Xiang, Qian-Zhou, Hui-Shan, Wu-Xi, Jiang-Su, China
     £¨Hu-Ning Freeway, Yu-Qi Exit£©
Telphone£º86-510-83393841 83394292
Fax£º86-510-83392609
E-mail: hongbao.hy@163.com
P.C.£º214181
Sales£ºBen Lu